דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב רזרבה להתייקרויות שכר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪290,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?