דלג לתוכן עיקרי
08.07.04.11

שכ"ד

תקציב מאושר: 200,000
תקנה תקציבית בתכנית בתי דין שרעיים ודרוזיים (תחת תחום ענייני דתות בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב שכ"ד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?