דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב רזרבה הוא ₪56,091,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 1,841 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?