דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב יחידת רשם העמותות הוא ₪2,129,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,861,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪16,522,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,533,000 (25.69%)
  • רכש וקניות: ₪7,328,000 (74.31%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪-1,189,050
תחת סעיף זה מוקצים 8.5 תקני כח אדם , ובנוסף 273 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?