דלג לתוכן עיקרי
08.03.07.05

הכנסות מפעולות - רשות התאגידים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות תאגידים (תחת תחום רישום וניהול רכוש ושומה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות מפעולות - רשות התאגידים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?