דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד רוה"מ - "מנהלת סלע"

08.03.05.20

-575,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד רוה"מ - "מנהלת סלע" לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-575,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?