דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד השיכון - מגזר בדואי

08.03.01.26

-1,500,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד השיכון - מגזר בדואי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?