דלג לתוכן עיקרי
08.02.01.51

הכנסה מממ"י (מגזר בדואי)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הלשכה הראשית והמחוזות (תחת תחום פרקליטות המדינה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסה מממ"י (מגזר בדואי) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?