דלג לתוכן עיקרי
08.02.01.30

הכנסות מגופים ציבורים וממשלתיים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הלשכה הראשית והמחוזות (תחת תחום פרקליטות המדינה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מגופים ציבורים וממשלתיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?