דלג לתוכן עיקרי
08.01.10.12

הכנסות מחוקרים ושירותי שמירה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מנהלת יחידות מקצועיות (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מחוקרים ושירותי שמירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?