דלג לתוכן עיקרי
08.01.06.11

השתתפות מקבלי השרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סניגוריה ציבורית (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות מקבלי השרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?