דלג לתוכן עיקרי
08.01.06.01

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 14,957,000
תקנה תקציבית בתכנית סניגוריה ציבורית (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪2,922,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,957,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪13,214,530
תחת סעיף זה מוקצים 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)