דלג לתוכן עיקרי
08.01.05.04

הכנסות מאגרי מידע

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות למשפט וטכנולוגיה (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות מאגרי מידע לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?