דלג לתוכן עיקרי
08.01.04.12

השתתפות משרד הרווחה - נפגעי פעולות המתה

תקציב מאושר: -1,200,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע משפטי (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרד הרווחה - נפגעי פעולות המתה הוא ₪-500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,200,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-1,200,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)