דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הרווחה בסיוע משפטי לנפגעי פעולות המתה

08.01.04.12

-500,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הרווחה בסיוע משפטי לנפגעי פעולות המתה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?