דלג לתוכן עיקרי
08.01.03.41

הכנסה מפרסומי מכרזים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסה מפרסומי מכרזים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?