דלג לתוכן עיקרי
08.01.02.16

הכנסה מאגרות מועצת רו"ח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ייעוץ משפטי לממשלה (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסה מאגרות מועצת רו"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?