דלג לתוכן עיקרי
08.01.02.13

הכנסות מחוקרים ושרותי שמירה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ייעוץ משפטי לממשלה (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מחוקרים ושרותי שמירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?