דלג לתוכן עיקרי
08.01.01.17

הכנסות מהמכון להשתלמות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת המשרד (תחת תחום ניהול ומטה בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מהמכון להשתלמות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?