דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב ניהול ומטה הוא ₪596,189,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪812,404,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪817,504,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪122,186,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪298,654,000 (36.53%)
  • רכש וקניות: ₪489,859,000 (59.92%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪607,004,716
תחת סעיף זה מוקצים 677 תקני כח אדם , ובנוסף 9,691 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?