דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד המשפטים

08

4,828,041,000
בשנת 2024 תקציב משרד המשפטים הוא ₪4,828,041,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪913,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,828,954,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,236,011,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪410,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,575,544,000 (74.04%)
  • תמיכות והעברות: ₪18,500,000 (0.38%)
  • רכש וקניות: ₪935,349,000 (19.37%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,064,216,910
תחת סעיף זה מוקצים 9,368 תקני כח אדם , ובנוסף 9,797 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?