דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב המטה הארצי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪68,495,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪226,970,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪295,465,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪68,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪356,250,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪295,465,000 (100%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪36,697,218
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?