דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב תוכנית למאבק בפשיעה לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪37,899,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪-200
תחת סעיף זה מוקצים 76 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?