דלג לתוכן עיקרי
07.80.04.50

הכנסות מגורמי חוץ עבור העסקת שוטרים בשכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תקציב עקיף (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות מגורמי חוץ עבור העסקת שוטרים בשכר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?