דלג לתוכן עיקרי
07.80.04.34

השתתפות משרדי ממשלה בתנועה

תקציב מאושר: -14,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב עקיף (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות משרדי ממשלה בתנועה הוא ₪-14,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-15,860,920
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)