דלג לתוכן עיקרי
07.80.04.31

הכנסות ממוסדות ציבור

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תקציב עקיף (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות ממוסדות ציבור לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?