דלג לתוכן עיקרי
07.80.04.02

שוטרי קבע הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

תקציב מאושר: 4,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב עקיף (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב שוטרי קבע הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הוא ₪4,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪2,401,494
תחת סעיף זה מוקצים 480 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)