דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב תקציב עקיף לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪178,171,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪178,171,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪401,294,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪151,766,000 (85.18%)
  • רכש וקניות: ₪26,405,000 (14.82%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-3,696,340
תחת סעיף זה מוקצים 176 תקני כח אדם , ובנוסף 13,516 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?