דלג לתוכן עיקרי
07.80.04

תקציב עקיף

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משטרת ישראל בסעיף המשרד לביטחון הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב תקציב עקיף לא הוקצה.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪178,171,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪178,171,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪151,766,000 (85.18%)
  • רכש וקניות: ₪26,405,000 (14.82%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-3,696,340
תחת סעיף זה מוקצים 176 תקני כח אדם , ובנוסף 13,516 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?