דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב תקציב עקיף הוא ₪1,000,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪178,171,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪179,171,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪401,294,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪151,765,000 (84.7%)
  • רכש וקניות: ₪27,406,000 (15.3%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-3,696,340
תחת סעיף זה מוקצים 176 תקני כח אדם , ובנוסף 13,865 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?