דלג לתוכן עיקרי
07.80.02.62

קרן בלאי כ"ר - השתתפות המשרד לבט"פ

תקציב מאושר: -190,500,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב קרן בלאי כ"ר - השתתפות המשרד לבט"פ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-190,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?