דלג לתוכן עיקרי
07.80.02.56

תפעול ורכש מבצעי (חקירות, מודיעין, אמל"ח)

תקציב מאושר: 132,458,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב תפעול ורכש מבצעי (חקירות, מודיעין, אמל"ח) הוא ₪132,458,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪352,750,798
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)