דלג לתוכן עיקרי
07.80.02.50

הוצאות פרסום

תקציב מאושר: 340,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הוצאות פרסום הוא ₪321,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪340,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪101,098
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)