דלג לתוכן עיקרי
07.80.02.08

דמי שימוש בנכסי המדינה

תקציב מאושר: 32,913,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב דמי שימוש בנכסי המדינה הוא ₪55,602,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪32,913,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪32,900,106
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)