דלג לתוכן עיקרי
07.80.01.53

הכנסות מגורמי חוץ משוטרים בשכר (עבור ת"ש)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הכנסות מגורמי חוץ משוטרים בשכר (עבור ת"ש) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?