דלג לתוכן עיקרי
07.80.01.25

שכר נציגים חו"ל משרד החוץ

תקציב מאושר: 9,800,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום משטרת ישראל בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שכר נציגים חו"ל משרד החוץ הוא ₪9,800,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪11,515,719
תחת סעיף זה מוקצים 10 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)