דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר הוא ₪10,106,235,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪24,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪157,177,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪9,951,718,000 (98.47%)
  • רכש וקניות: ₪154,517,000 (1.53%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪8,068,945,399
תחת סעיף זה מוקצים 29,950 תקני כח אדם , ובנוסף 360 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?