דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משטרת ישראל הוא ₪17,403,062,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪206,348,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪17,609,410,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪574,172,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,512,403,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪14,030,913,000 (79.68%)
  • רכש וקניות: ₪3,383,291,000 (19.21%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪14,929,283,763
תחת סעיף זה מוקצים 30,126 תקני כח אדם , ובנוסף 14,225 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?