דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משטרת ישראל הוא ₪16,396,715,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪206,348,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪16,603,063,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪574,172,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,548,082,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪13,630,071,000 (82.09%)
  • רכש וקניות: ₪2,787,786,000 (16.79%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪14,929,283,763
תחת סעיף זה מוקצים 30,356 תקני כח אדם , ובנוסף 13,876 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?