דלג לתוכן עיקרי
07.70.03.06

סיוע רווחה מיוחד (עד 2023)

תקציב מאושר: 1,250,000
תקנה תקציבית בתכנית גמלאות (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב סיוע רווחה מיוחד (עד 2023) הוא ₪1,200,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪908,553
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)