דלג לתוכן עיקרי
07.70.02

קניות

תקציב מאושר: 656,154,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף המשרד לביטחון הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב קניות הוא ₪656,154,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪16,300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪672,454,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪617,142,000 (91.77%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪763,033,438
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?