דלג לתוכן עיקרי
07.70.01.08

שכר מושאלים - השתתפות

תקציב מאושר: 380,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב שכר מושאלים - השתתפות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪380,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?