דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שירות בתי הסוהר הוא ₪4,987,378,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪32,700,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,020,078,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪219,944,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪306,922,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,019,880,000 (80.08%)
  • רכש וקניות: ₪941,639,000 (18.76%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪4,492,821,642
תחת סעיף זה מוקצים 10,295 תקני כח אדם , ובנוסף 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?