דלג לתוכן עיקרי
07.60.01.94

התעצמות כוח אדם

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום כבאות והצלה בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב התעצמות כוח אדם הוא ₪45,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 191 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?