דלג לתוכן עיקרי
07.55.02.08

שכר דירה - השתתפות במינהל הדיור הממשלתי

תקציב מאושר: 1,960,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום הרשות להגנה על עדים בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שכר דירה - השתתפות במינהל הדיור הממשלתי הוא ₪1,960,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,969,971
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)