דלג לתוכן עיקרי
07.55

הרשות להגנה על עדים

תקציב מאושר: 78,978,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף המשרד לביטחון הפנים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב הרשות להגנה על עדים הוא ₪78,978,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪48,876,000 (61.89%)
  • רכש וקניות: ₪21,599,000 (27.35%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪78,374,113
תחת סעיף זה מוקצים 100 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?