דלג לתוכן עיקרי
07.50.02.38

השתתפות במנהל הרכב הממשלתי

תקציב מאושר: 1,000
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום המשרד לבטחון הפנים בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2023 תקציב השתתפות במנהל הרכב הממשלתי הוא ₪1,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪115,145
תקציב זה פעיל בין השנים: 2022 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)