דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר הוא ₪500,311,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪489,458,000 (97.83%)
  • רכש וקניות: ₪2,453,000 (0.49%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪114,688,792
תחת סעיף זה מוקצים 532 תקני כח אדם , ובנוסף 276 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?