דלג לתוכן עיקרי
07.50.01

שכר

תקציב מאושר: 489,673,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום המשרד לבטחון הפנים בסעיף המשרד לביטחון הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב שכר הוא ₪489,673,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪477,923,000 (97.6%)
  • רכש וקניות: ₪3,350,000 (0.68%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪100,612,427
תחת סעיף זה מוקצים 532 תקני כח אדם , ובנוסף 625 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?