דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב המשרד לבטחון הפנים הוא ₪713,329,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪117,900,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪477,923,000 (67%)
  • רכש וקניות: ₪204,823,000 (28.71%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪355,364,998
תחת סעיף זה מוקצים 532 תקני כח אדם , ובנוסף 625 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?