דלג לתוכן עיקרי
07.20.01.99

רזרבה לשכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית עובדים זרים - (תחת תחום תוכנית עובדים זרים - בסעיף משרד לביטחון פנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב רזרבה לשכר לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)