דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב 07150131 לפנסיה ופיצויים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?