דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב ריבית רעיונית להפרשות לפנסיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪75,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?